Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời thường đem lại sự vui thích cho học sinh. Những cuộc triển lãm, những chuyến đi vẽ trong thành phố, đi học tại bảo tàng, những chuyến đi thực tế ở ngoại ô sẽ khiến học sinh được gần gũi với thiên nhiên và gắn bó với nhau hơn.

Trao giải thưởng tại Era House, Long Biên nhân dịp ngày hội " Kid & Family" do VTC tổ chức

 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
 • Effet du soleil
1
Bạn cần hỗ trợ?